Själen kommunicerar via drömmarna

Själen kommunicerar via drömmarna

sjlens kommunikationjpg

Livet är vida stort, oförklarligt på många vis. Även om de allra flesta av kroppens funktioner fått vetenskapliga förklaringar, så återstår stora delar av medvetandets domäner att utforska. Åtminstone om du är öppen för tanken att människan har en själ eller något form av medvetande som har den märkliga förmågan att existera bortom tid och rum.

Kroppen har som bekant många samverkande system som hjärt- och kärlsystemet, matsmältningsapparaten, andningssystemet, lymfatiska systemet, endokrina systemet, muskulaturen, skelettet och vårt nervsystem. System vars syften är att syresätta, energisätta, rensa från slaggprodukter, skapa tillväxt, underhålla organ, bemöta inkräktare, hantera läkeprocesser, bära upp, ta oss fram i livet och orientera oss om omvärlden, för att nämna några saker. System som vart och ett är oumbärligt för oss och som absolut inte finns där i onödan.

I den kontexten vill jag lyfta fram ett annat av våra system som varje natt gör sitt bästa för att stödja oss. Som varje morgon, om vi tillåter det, vill bidra till vårt inre växande, vår inre orientering och vårt inre läkande. Ett system som är intimt sammanlänkat med vårt psykes alla strukturer och kroppens samtliga system, men som jag skulle vilja påstå tillhör själens och vårt stora medvetandes sfärer. Jag talar om drömmandet som vi gör under det tillstånd vi kallar sömn. Själens jordiska system, ofta förringat och något som de allra flesta i västvärlden förbiser.

Själens kommunikation

Drömmandet ser jag som en del av själens kommunikation med jaget, vår medvetna del här på jorden. Många av drömmarna har till uppgift att göra oss mer medvetna om vilka krafter och motsättningar vi bär inom oss. Själen vill genom drömmarna utveckla sin mänskliga form, lyfta fram dess potentialer och läka den från dåtidens oförätter. Vi kan genom att bli medvetna om våra drömmar och vad de vill förmedla göra upp med det förflutna, de sorger och trauman som vi har ackumulerat och de präglingar, begränsningar och attityder till livet vi fått därigenom. Händelser och förhållningssätt som annars obearbetade med tiden påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Den bästa förklaringen jag fått på drömmarnas syfte är att de ska få oss att vakna upp. Inte ur vår nattsömn, utan ur den oseende dvala vi vandrar omkring i på dagtid, där vi låter oss styras av våra känslomässiga reaktioner och förutfattade meningar om oss själva, andra människor och vår tillvaro. Genom att vandra alltmer medvetna i livet kommer vi att ta alltmer ansvar för vårt eget välmående. Ju bättre val vi gör, desto större chans har vi till hälsa. Det här är grundläggande healing, vi läker det förflutnas påverkan i nuet, och skapar på så sätt en vitalare framtid.

Jag skulle vilja sträcka mig så långt som att säga att drömmarnas ursprung, den källa varur de uppstår, är både allvetande och mycket välmenande. Min drömkälla vet allt om mig och den vill mitt bästa, precis som att din drömkälla vet allt om dig och vill ditt allra bästa. Det är åtminstone det förhållningssätt jag valt att ha tills jag märker att det förhåller sig på annat vis.