Personer i drömmarna

Personer i drömmarna


personer_i_dina_drommarjpg

Vem brukar du drömma om? Din partner, en gammal kärlek, en kollega… Förmodligen har du undermedvetet valt ut den här personen för att representera en del av dig, en egenskap som du av någon anledning behöver se. Det kan vara något du behöver stärka eller plocka fram, men det kan också vara något du behöver jobba bort eller tona ner. Eller bara erkänna att det finns där.

Låt oss säga att du drömmer om din syster. Vad kommer spontant fram om du tänker på henne? Vad är hon för dig? Vilka egenskaper har hon enligt dig? Vad sticker ut mest? Bra eller dåligt, var ärlig, försköna inte ditt svar. ”Hmm, låt mig se… Hon stack till Australien direkt efter gymnasiet och struntade i att hjälpa till hemma på gården. Det var oansvarigt tycker jag.”

Om det är ditt spontana svar, se vad du kan göra med den informationen. Är det så att du just nu i något sammanhang tar för mycket ansvar, att du skulle behöva en paus eller släppa taget om något ansvar? Eller vad har du för förhållningssätt till ansvar som du behöver kika på just nu? Mest troligt handlar det om något inom dig och inte din syster. Det kan också handla om din relation till din syster. Kanske ditt svar istället blir; ”Jag tycker att hon är stark och orädd, och så vet hon vad hon vill.” Då kanske drömmen vill visa att det här är egenskaper som du just nu behöver plocka fram inom dig för att hantera en speciell situation i livet.

Feminint och maskulint i drömmarna

En tanke är att människan liksom Universum är uppbyggda av två principer, en manlig och en kvinnlig. De två principerna kan ta sig många uttryck. När dessa två principer är i balans inom oss, är också vi i balans. Principerna stödjer och kompletterar varandra. Ingen är bättre eller sämre än den andra. Andra ord och symboler för principerna är maskulint/feminint, yin/yang, sol/måne och plus/minus. Principerna kan vara i obalans på olika vis, exempelvis genom att vara underutvecklade, undanträngda eller överdrivna. Vi behöver alla erkänna, balansera och läka både våra manliga och kvinnliga delar.

Den kvinnliga principen skulle kunna tillräknas egenskaper och ord som passiv, intuitiv, mottagande, inbjudande, omhändertagande, moderlig, öppen, väntande, vilande, sensuell, känslig, receptiv, anpassningsbar, livgivande, kreativ, tålmodig och mötande. Medan den manliga principen skulle kunna tillräknas egenskaper och ord som; aktiv, intellektuell, handling, initiativ, handlingskraftig, agerande, riktning, målinriktad, strukturerad, logisk, stabil, en sak i taget, ta för sig, faderlig och utåtriktad. Kanske har du fler ord eller tänker annorlunda.

En man i en dröm skulle alltså kunna representera en manlig sida hos oss. Hur mannen är, vad han gör, vad han har för egenskaper, vad han säger eller vad vi känner för honom skvallrar om vilken del av oss det handlar om och kanske vilken situation det rör sig om. Är du en kvinna kan mannen i din dröm vara en representant för din manliga sida, och tvärtom om du som man drömmer om en kvinna, så kan det vara din kvinnliga sida. Ofta när vi drömmer om vår partner i det verkliga livet, så handlar det egentligen om vår inre manliga eller kvinnliga sida, beroende om du som drömmer är man eller kvinna.

Mamma och pappa är starka förebilder i livet. När de förekommer i drömmarna kan det ibland handla om våra präglingar från barndomen. Deras röster, viljor och beteenden kan leva kvar i oss och styr våra handlingar, våra värderingar eller vad vi känner utan att vi är medvetna om detta.

© Magnus Pamp