Livet mellan liven – intervju med författaren Rita Borenstein

Livet mellan liven – intervju med författaren Rita Borenstein

Till-intervju-om-Ritajpg

Har du läst något av Rita Borenstein? Om inte, gör det! Hennes tankar om till exempel hypnos och regressioner tillbaka till själens vistelse mellan liven är mäkta fascinerande. Jag har gjort ett flertal regressioner till tidigare liv och dessa har hjälpt mig mycket, framförallt med att förändra förhållningssätt till människor i min närhet. Men just livet mellan liven hade jag inte upplevt, så jag besökte Rita i somras. Vi gjorde en kortare variant av den Life-Between-Life-regression (LBL) som normalt tar till 1,5-2 dagar under Ritas guidning. Efteråt intervjuade jag henne om hennes bok ”To Soul Home and Back: about life between lives hypnotheraphy for spiritual regression” som släpptes några månader efter att jag träffade Rita.

I sin bok förklarar Rita hur metoden för att nå tillståndet mellan liven fungerar och hon delar även med sig av en fallstudie där en kirurg gör tre själsregressioner under ett år. Kirurgens upplevelser fascinerande mig, så jag ställde en del frågor om dessa. Härnäst följer frågor och svar om Ritas bok och Ritas erfarenheter av själsregressioner, samt kort om min upplevelse under sessionen med Rita.

Vad fick dig att skriva boken?

Efter min certifiering hos The Newton Institute (TNI) blev jag en så kallad LBL Facilitator, den första och fortsatt enda representanten för TNI i Sverige. Jag blev direkt överhopad av klienter som ville göra själsresa i hypnos till Livet mellan Liven efter att de läst Dr. Michael Newtons böcker ”Själarnas Resa” och ”Själarnas Öde”. Jag fick uppleva makalöst intressanta beskrivningar av tillvaron efter döden genom mina klienter och ville helt enkelt berätta om vad jag varit med om.

”Kirurgen” berättar om när han tycks vara på väg att inkarnera till ett nytt jordeliv. Situationen påminner om när närstående samlas runt en döende person. Kirurgen upplever motstånd mot att återfödas från ett själsligt eteriskt tillstånd ungefär som att någon skulle känna motstånd mot att dö ifrån detta fysiska jordeliv. Jag fann detta både oväntat och fascinerande. Vad tror du detta handlar om?

Jag vet inte vad det handlar om eller om det är vanligt, utan kan bara utgå ifrån mina egna upplevelser med ett hundratals klienter än så länge. Kirurgen som vid intervjun innan sessionen började gav ett mycket samlat intryck, bröt helt samman i tårar då han under hypnosen kände sådan motvilja att födas in i sitt kirurgliv. Han är den enda klient som jag upplevt något sådant med på det här starkt emotionella sättet. Jag har flera gånger upplevt klienter som säger att de valt ett mycket svårt liv i livet mellan liven, men berättar under hypnos att när de sedan efteråt föddes in i en ny kropp så ångrade de sig.

Kan du säga något om varför de ångrat sig?

Jag vet inte svaret, men gissar att det verkade lättare när man var i själslig form innan livet. Man kunde kanske då säga.” Okey, jag tar det här livet, för jag behöver en stark utveckling och komma vidare som själ”. När man sedan kommer in i den barnkroppen eller längre fram när utmaningar kommer, så kanske det känns ”trångt” i kroppen. Det jordiska livet i kropp har ju en trögare energi än i andevärlden, om jag förstått det rätt.

Kirurgen berättar också att om hans kropp i nuvarande liv hade varit perfekt så är risken att hans ego hade blivit för stort och att han därigenom hamnat på fel väg i livet. Just detta finner jag ytterst intressant. Att vi väljer eller tilldelas en kropp som ska ge oss upplevelser eller tjäna oss utifrån det vi behöver lära oss. Vad är din erfarenhet av detta?

En LBL -själsregression går ut på att komma i så pass djup hypnos att man minns sin själsidentitet, samt själens syfte och mission. I slutet på varje själsresa brukar vi gå just till ”life selection area” för att se om klienten minns anledningarna till valet av den nuvarande värdkroppen. I kirurgens fall var han intresserad av frågor om sitt yrkesval och en del andra privata frågor som jag inte tog med i boken för att jag behövde hemlighålla hans identitet. Jag finner också det han berättar om sitt förhållande till sitt ego på några ställen mycket intressant. Han säger att när man är en nybörjarsjäl så snubblar man oavbrutet på grund av sitt ego. När man är mera avancerad själ så blir fallet större om man har ett uppblåst ego. Dessa frågar kan man studera i Dr. Michael Newtons böcker.

Kan du ge exempel på svar eller upplevelser som klienter haft? Och hur påverkar dessa vetskaper oss efteråt?

Jag har massor av exempel. Nyligen hade jag en LBL-session med en mycket framgångsrik 50-årig affärsman som hade precis allt, men också hade en oändligt stor längtan efter att få kontakt med sin guide och sin själ. Hans upplevelser under sessionen ledde till att han fick den kontakten och kände sig lycklig av det när han åkte hem igen. Han mindes flera inkarnationer. Han kom in i en episod då han dödade människor och plockade ut hjärtat ur levande människor och barn i någon slags religiös ceremoni. Han sade ”förlåt, förlåt” när han mindes detta liv, men insåg i det djupa hypnostillstånd han var i, att även ett sådant liv har ett djupt syfte för att lära sig om döds- och livskrafterna i en människokropp. Han insåg också att han den gången inte hade några val, utan var satt att utföra dessa människooffer ritualer. När han var hos mig såg jag hur han räddade en geting som höll på att drunkna i hans juiceglas. Tänk så olika karaktärer själen väljer i olika liv, tänkte jag efter sessionen.

Som ett ”kärleksbad” har du liknat mötet med själen under en LBL-session. Hur påverkar upplevelsen människor?

Mötet förändrade i alla fall mig totalt när jag upplevde det i min första LBL under min utbildning på The Newton Institute. Upplevelsen är väldigt likt det tillstånd av frid och kärlek som människor som haft nära-döden-upplevelser beskriver. Man får för ett ögonblick känna en stark villkorslös kärlek och den upplevelsen går genom märg och ben. Det är en mycket genomgripande upplevelse som jag älskar att bevittna. Det brukar kännas i hela rummet, som en stillhet full av nåd. Ofta brukar både klienten och jag gråta en skvätt då.

Kan man få healing av att göra en LBL-session?

Ja, det är djupt helande. Jag tror att det är en av det viktigaste effekterna. Det mycket djupa hypnostillståndet försätter hela nervsystemet i en total vila och stillhet. Jag tror att alla som lever i nutid är rätt så stressade och oroliga. Vi har en ständigt pågående kamp- och flyktmekanismer igång i vårt kropp-själ-system. Att minnas hur djup vila känns väcker också mersmak och många klienter mediterar redan, men inser kanske efter en LBL vikten av att skapa inre stillhet oftare än vad de tar sig tid till.

Inför en LBL-session ber du klienterna förbereda sig med frågor. Vilka frågor brukar människor ställa?

De vanligaste frågorna är; Vem är jag egentligen? Vad är meningen med mitt liv? Är jag på rätt spår? Vad behöver jag som jag glömt? Vem är min guide? Lever jag med rätt partner? Var är min själsliga familj? Varför har jag dessa krämpor eller livsproblem? Vilka var mina tidigare liv? Varför har jag ingen partner? Varför stör jag mig på min partner?

Listan med vad folk kommer med för frågor är oändlig. Jag ställer deras egna frågor till dem när de är i ett djupt själsligt tillstånd och de svarar häpnadsväckande vist och insiktsfullt. Jag ställer också deras frågar om möjligt när de träffar sin guide, sin själsgrupp eller ”de vises råd”. Svaren de får fördjupas under sessionen gång. Vi spelar in det hela.

Inför sessionerna frågar du ibland om viktiga personer i klientens liv. Varför?

Det var Dr. Newton som upptäckte att vi ofta reser med några närstående själar som vi övar olika roller och färdigheter med precis som i en film eller teaterpjäs. Vi som jobbar inom The Newton Institute använder ett par blanketter som våra klienter får av mig och fyller i innan sitt besök. Jag brukar ha listan på deras viktiga personer framför mig under sessionen för att veta vem de talar om när de möter sin själsgrupp i andevärlden. Vi kan då reda ut vad dessa själars samband är i den nuvarande inkarnationen. Många klienter undrar om själsfränder och om de inkarnerat tidigare med sin partner, barn med flera. Ibland reder vi även ut lärdomar med själar i deras liv som är utmanande eller jobbiga. Det finns många som känner sig ensamma och då kan det vara en skön känsla att träffa sin själsgrupp i andevärlden en stund. Det kan göra att man känner sig mindre ensam efter sessionen och därmed får något positivt i sitt kraftfält som attraherar själsfränder och det kan bryta ett mönster av ensamhet.

Vad jag förstår kan man möta sin själ, sin andliga lärare, guider och ”rådet” under en LBL-session. Michael Newton nämner till exempel att människor möter ”their teacher since their soul was created”. Det finns också platser människor kommer till. Går det att se någon slags samstämmighet mellan människors upplevelser som gör att det går att dra slutsatser om hur livet mellan livet ser ut och vad som pågår där?

Varje människas upplevelse är subjektiv, så därför kan jag inte dra några slutsatser av vad de berättar. Dr. Newtons baserar sina fynd i Själarnas Resa på 7000 klientfall. Det han upptäckte var att det fanns en samstämmighet i hur hans klienter färdades efter dödsögonblicket i ett tidigare liv.

De slutsatser han drog baserade sig på väldigt många klientfall som han sammanställde under två decennier innan han lanserade fynden i boken ”Journey of Souls” (Själarnas Resa) och sedan ”Destiny of Souls”(Själarnas Öde). Nu har vi som är medlemmar i The Newton Institute sedan starten sammantaget upplevt cirka 35 000 LBL-klientfall om jag minns rätt. På vår världskongress år 2017 i Maryland, USA diskuterade vi hur utvecklingen varit sedan Dr. Michael startade för flera decennier sedan. Vi diskuterade också hur vårt arbete påverkat oss.

Kan du säga något om eventuella slutsatser som ni har dragit från dessa 35 000 fall, hur utvecklingen har varit sedan Dr Michael startade och hur arbetet har påverkat er?

Vi håller på med en hel utredning i The Newton Institute om detta just nu och jag sitter med i den kommittén som frågar ut medlemmar. Även vår utbildning kommer att ändras i och med att det sedan Dr. Newtons banbrytande arbete pågick har skett stora förändringar i och med den så kallade frekvenshöjningen. Man brukar tala om att det pågår ett starkt uppvaknande till större medvetenhet nu sedan en tid. Fler av dem som söker sig till oss för LBL är väldigt upplysta själar. Den stora förändringen vi och även jag personligen sett sedan bara 2012 då jag började är att jag under de första åren alltid gjorde minst två långa sessioner med alla som ville göra en LBL. Det behövdes en stegvis utforskning annars kunde det bli för mycket för dem på en gång. Numera kan de flesta som kommer till oss göra en själsregression till livmoder, tidigare liv, dödsögonblicket i det livet och sedan resa in i andevärden ganska lätt och smidigt. Inte alla förstås, men väldigt många. Jag möter väldigt många sedan 2017 som vill ta reda på sitt livssyfte. De verkar bara komma för det, så att de kan sätta igång med det som de innerst inne längtar efter, men inte riktigt vet vad det är. De får ofta reda på det, vilket förstås är toppenbra.

En del klienter upplever att de möter det så kallade rådet. Vad har du för erfarenhet av människors möten med rådet? Vad är det för ett gäng egentligen? Vad har de för funktion? Och hur påverkar det oss att ha mött dem?

Det är inte alla klienter som möter dessa visa själar, men det är mycket rörande när det händer. Själv har jag mött mitt råd en gång och det beskriver jag i min bok. Det är när klienten möter dem som jag passar på att ta upp klientens själsliga utveckling under nuvarande inkarnation, samt andra viktiga frågor. De flesta som får möta sitt råd under sessionen känner sig även efteråt mycket ödmjuka och berörda. För min egen del var mitt möte med dem det närmaste jag upplevt att komma i kontakt med det gudomliga. De sju vise män jag mötte i ett stort marmortempel gav mig en känsla av att arbeta med LBL-sessioner är rätt för mig. Jag är en healingsjäl och de verkade nöjda med att jag fullföljer mitt syfte.

Har någon fått svar på vad nästa utvecklingssteg för en medlem i rådet, en lärare eller en guide är?

Just nu kommer jag inte ihåg något specifikt exempel, men det verkar gå mot en högre specialisering. Från att i flera liv exempelvis träna på kärleksfulla relationer kan nästa steg innebära att ha adepter och lära dem det du själv tränat på under lång tid i temat kärleksfulla relationer. Jag utgår från vad jag hört klienter berätta. Vid något skede slutar man inkarnera och håller på med annat i andevärlden, som det verkar. Detta ämne har Dr. Newton skrivit mycket om.

Många människor som jag mött känner sig inte hemma i det liv de fötts in i. Ofta redan från tidig ålder. Vad tror du det kan bero på? Har LBL-sessioner gett svar på varför? Kan det bero på att man saknar livet mellan liven eller kontakten med den sin stora själ?

Jag har också träffat många som säger det. Deras livsprocess kan handla om just det att hitta sig själv igen. Det har varit många LBL-klienter som fått svar på varför de känner så. Det är som att vara på sommarkollo och ständigt längta hem. Jobbigt! Det som ofta hjälper dem är att de börjar minnas sitt syfte och det ger dem en större mening och förklaring till varför konstellationen är som den är. Att bara ”glida på en räkmacka” verkar inte innebära den väg som de större själarna väljer. Att känna sig alienerad i denna värld väcker en längtan som blir drivmedlet till utveckling. Konstellationerna verkar vara oändligt många och allt verkar vara specialdesignat för just den själen att växa.

Många av oss är mer eller mindre missnöjda med det liv vi lever. Med arbete, förhållanden, etc. Ofta sådant vi valt själva. Vi är också missnöjda med att inte hinna förverkliga oss själva genom saker som målande och skrivande. Något som vi också själva väljer. Hur kommer det sig att vi väljer detta för våra liv? Kan svar på sådana frågor fås under LBL-session?

Redan när man hittar LBL och mig så har kanske själen drivit personen till en sådan trötthet på det du beskriver. De kommer till mig med en stor längtan efter sig själv. De som kommer har ofta genomgått några förberedande faser, antar jag, som lett till transformationen som sker hos mig. Ibland får de glädjande information som de inte väntat sig. De har ofta under en längre tid känt sig andligt undernärda och minns hos mig vad de saknat.

Sedan gäller det för var och en att åka hem och praktiskt fullfölja och skrida till handling. Det kan innebära utmaningar, men jag tror att man får stöd från andevärlden. Det krävs mycket mod och kan man uppbåda det så kan mången förändra sitt liv till större mening. Om man behöver skilja sig eller flytta till exempel, så kan det innebära en hel del tunga beslut som man inte var beredd på. Men var och en bestämmer själv hur den vill leva och ofta har de redan insikten om att en förändring är på gång innan de kommer. De vill ofta bara ha det bekräftat från sitt inre och då blir det extra roligt om de får det.

I boken berättar du att du personligen fått mer kontakt med din egen inre guidning efter dina egna LBL-sessioner. Kan du säga något om vad det har medfört i ditt liv? Är denna ökade kontakt något som du även märkt bland dina klienter?

Under min utbildning hos The Newton Institute blev jag övertygad om att mitt arbete att ta med klienter i djup hypnos till livet mellan liven ligger i min livsplan. Jag tycker att jag fått en fantastisk möjlighet att hjälpa människor få kontakt med sin egen själ. Det ger mig stor tillfredställelse och mening, men är också krävande. Varje session innebär en förberedelse med klienten före besöket, en halv dag tillsammans hos mig på min praktik i Fagervik utanför Stockholm, samt efterarbete. Det hela fungerar baserat på att jag jobbar i nära kontakt med min guide samt det andeteam som närvarar när klienten är på plats. Jag försätter mig också i ett slags lättare hypnos tillstånd vid varje session. Min uppgift är att hjälpa klienten komma djupt i sitt inre och känna sig trygg. Jag ställer sedan öppna frågor till klienten under själsresans gång. Allt spelas in åt klienten.

Jag tror att jag är i konstant utveckling för att kunna klara min uppgift. Personkemi vid varje möte gör att det blir mycket starka och genomgripande sessioner. Jag får hjälp med det, annars skulle det inte gå. Men jag måste vila mycket, meditera samt ta hand om mig. Varje möte känns som en dans mellan våra själar. Min övertygelse är att jag själv blir starkt påverkad av varje session.

Har du fler bokprojekt i tankarna?

Genom mina klienter i hypnos får jag höra de mest visa och ibland även väldigt omvälvande vittnesbörder. Jag känner ett behov att förmedla vidare vad jag upplevt. För ett tag sedan hade jag en klient som berättade och svarade på mina frågor när hon i hypnos befann sig i sin mammas livmoder strax före sin egen födelse. Denna kvinna kunde i detalj redogöra för hur hennes mammas känsloliv kändes som vibrationer och ljudtoner i henne. När mamman var lugn var det en dov baston som kändes som en varm filt. Var hon orolig och ängslig så blev det en mycket hackig och hög ton. Det hon berättade väckte en lust att göra en bok helt baserat på perioden innan vi föds, då själen redan där kan berätta om tidigare liv och livet mellan liven. Jag har både som sjuksköterska, healer och hypnoterapeut förstått det som att våra liv präglas starkt under tiden från när själen går ner i fostret och i tiden ett till tolv år. Med en sådan bok kunde jag visa människor det som sägs: ”Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom”. Man kan läka djupa sår i efterskott, när man är mogen för det. Det känns hoppfullt, tycker jag!

Avslutningsvis ska jag kort berätta något om min själsregression med Rita. Jag kom snabbt till något jag under regressionen kallade ”Ingenting”. Det var ett tidlöst varande i ett vitt ljus. Allt jag kände var frid. Då och då kunde jag känna att andra fanns där eller passerade, men det kändes oviktigt. Efteråt kändes det som jag fått djup vila. Så här mer än ett halvår efteråt minns jag fortfarande hur det var att vara i ”Ingenting” och det ger mig frid att återkalla minnet. För mig som arbetat lite för mycket under de senaste åren var min upplevelse både läkande och en fingervisning om vad jag längtar efter. Jag rekommenderar dig varmt att göra en själsregression med Rita!